Thông báo 54/TB-UBND: Về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận Một cửa hiện đại và Ban tiếp công dân sang Trung tâm Hành chính công thành phố Vĩnh Yên

03/04/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào