Thông báo số 03/TB-TNMT V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với các ô đất thuộc 08 khu quy hoạch trên địa bàn các xã, phường...

05/06/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào