Thông báo số 146/TB-UBND thành phố V/v: Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngô Quyền

27/07/2018
Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào