Thông báo số 11/TB-PCTT: v.v thông báo và chủ động ứng phó với mưa lớn có thể xẩy ra

27/07/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào