Thông báo số 04/TB-TNMT, của phòng TN-MT thành phố: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 09 ô đất khu tái định cư thuộc khu đất thu hồi của xí nghiệp bánh kẹo Vĩnh Yên (cũ), phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên

17/09/2018
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào