Thông báo số 05/TB-TNMT, của phòng TN-MT thành phố: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 22 ô đất khu thuộc khu 5 - khu đất đấu giá QSD đất tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

17/09/2018
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào