Thông báo số 1048/BCH-TM của Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên V/v Tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2019-2020

21/09/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào