Thông báo 207/TB-HĐTD: Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Vĩnh Yên năm 2018

04/10/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào