Thông báo số 08/TB-TNMT: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 04 ô đất thuộc khu tái định cư Vinh Thịnh, phường Khai Quang, và 05 ô đất thuộc 02 khu khu xen ghép đất ở đấu giá QSDĐ, p. Khai Quang, TP Vĩnh Yên

08/10/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào