Thông báo số 12/TB-TNMT V/v: Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 34 ô đất thuộc khu dân cư Sau Núi phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

01/11/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào