Thông báo số 45/TB-BQL của Ban QLDA và xây dựng V/v Khởi công xây dựng công trình Cải tạo chỉnh trang đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên

08/11/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào