Thông báo 19/TB-TCT của Tổ công tác xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp với dịch vụ thương mại V/v Đăng ký tham gia kinh doanh trên tuyến phố đi bộ

21/12/2018

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào