Thông báo số 01/TB-CT của Tổ công tác xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp với dịch vụ thương mại V/v Lịch bốc thăm điểm kinh doanh trên tuyến phố đi bộ

09/01/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào