Thông báo 02/TB-TNMT: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 06 ô đất thuộc khu dân cư số 2, Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

22/02/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào