Thông báo 04/TB-TNMT: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 14 ô đất thuộc lô đất công cộng CC: 03 cụm kinh tế - XH, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

22/02/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào