Thông báo 03/TB-TNMT: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 27 ô đất thuộc khu dân cư tự xây Xóm Trám, Xã Định Trung, TP Vĩnh Yên

22/02/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào