Thông báo V/v phát thanh tuyên truyền "Một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn phòng bệnh Dịch tả lơn Châu phi"

04/03/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào