Thông báo 05/TB-TNMT: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 15 ô đất thuộc khu đấu giá QSDĐ khu vực dọc QL2C, TDP Lai Sơn.....

27/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào