Thông báo 45/TB-UBND: Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 của TP Vĩnh Yên

20/03/2019

Ngày 13/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 527/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Vĩnh Yên (Có hồ sơ công bố công khai kèm theo). Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên đăng tải toàn bộ nội dung trên.

Thông báo 45 của UBND TP Vĩnh Yên

Quyết định 527/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Hồ sơ công bố công khai.

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào