Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 06 lô đất thuộc khu dân cư số 2, Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

09/04/2019
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào