Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 ô đất thuộc khu dất đấu giá QSDĐ khu vực dọc QL2C, TDP Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên

09/04/2019
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào