Thông báo v/v Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên năm 2019

11/04/2019

Ngày 10/4/2019, UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành công văn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên năm 2019, ban hành kè theo quyết định 826/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TP Vĩnh Yên. Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố xin đăng tải toàn bộ nội dung liên quan.

(Xem chi tiết)

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào