Thông báo về việc nghỉ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nghỉ Ngày lễ Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019

09/04/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào