Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018

12/04/2019

Ngày 12/4/2019, UBND thành phố Vĩnh Yên có thông báo số 69/TB-UBND: V/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018, kèm theo danh sách và Quyết định số 889/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non. Cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên đăng tải nội dung trên.

 

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào