Thông báo 88/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 19 ô đất thuộc khu dân cư cho nhân dân và cán bộ CNV khu vực đồng Sau Núi.....

28/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào