Thông báo 113/TB-HĐXT: V/v Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Liên Bảo năm 2019

05/06/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào