Thông báo 95/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất Khu tái định cư thuộc khu đất thu hồi của xí nghiệp bánh kẹo Vĩnh Yên (cũ), phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

07/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào