Thông báo của BQL Chợ Vĩnh Yên về thu hồi các điểm kinh doanh và tiếp nhận đơn các hộ có nhu cầu kinh doanh để bố trí các điểm đã thu hồi

10/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào