Thông báo 543-TB/TU V/v: Điều chỉnh lịch tiếp dân tháng 6/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

24/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào