Thông báo 111/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 04 ô đất thuộc khu tái định cư thuộc khu đất thu hồi Xí nghiệp bánh kẹo Vĩnh Yên (Cũ)...

24/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào