Thông báo số 53/TB-BQL của BQL chợ Vĩnh Yên V/v: Thu hồi các điểm kinh doanh, tiếp nhận đơn các hộ có nhu cầu kinh doanh để bố trí các điểm đã thu hồi và 56 kiot tầng 3 chợ Vĩnh Yên

01/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào