Thông báo số 131/TB-TCKH của phòng Tài chính kế hoạch V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 06 ô đất thuộc khu dân cư số 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

02/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào