Thông báo: V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 06 ô đất thuộc khu dân cư Bảo Sơn, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

05/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào