Thông báo số 150/TB-TCKH V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu dân cư Bảo Sơn, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

11/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào