Thông báo số 151/TB-TCKH V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất thuộc khu dân cư Bảo Sơn, phường Liên Bảo và 03 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá QSD đất tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

11/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào