Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 04 ô đất thuộc lô đất công cộng CC: 03 cụm Kinh tế - xã hội, phường Đồng Tâm & 01 ô đất khu đấu giá TDP Hán Lữ.......

29/07/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào