Thông báo v/v điều chỉnh thời gian xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Liên Bảo năm 2019

08/08/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào