Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất thuộc khu dân cư cho nhân dân và cán bộ công nhân viên tại khu vực đồng Sau Núi và 03 ô đất thuộc khu Sốc Lường, Hội Hợp.......

20/09/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào