Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu dân cư cho nhân dân và CBCNV tại Đồng Hóc Thân, Đồng Tâm...

11/10/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào