Thông báo: 261/TB-TCKH V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực dọc QL2C TDP Lai Sơn, Đồng Tâm...

16/10/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào