Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 ô đất thuộc khu dân cư cán bộ CNV nhà máy cơ khí Vĩnh Phú (cũ)....

01/11/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào