Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất thuộc khu dân cư cho nhân dân và cán bộ công nhân viên tại khu vực đồng Sau Núi phường Hội Hợp.......

07/11/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào