Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá QSD đất tại xã Định Trung.......

10/12/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào