Thôg báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu dân cư cho nhân dân và CBCNV tại đồng Hóc Thân và 05 ô đất thuộc khu đất đấu giá QSD dất tại khu vực dọc QL2C, TDP Lai Sơn....

17/12/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào