Thông báo: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 08 ô đất thuộc khu tái định cư thuộc khu đất thu hồi Xí nghiệp bánh kẹo Vĩnh Yên (Cũ)...

05/02/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào