Thông báo V/v đấu giá QSD đất đối với 05 ô đất thuộc khu đất TDP Minh Quyết (Khu 5), phường Khai Quang.....

19/02/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào