Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Công chức Chỉ huy trường BCH quân sự phường Khai Quang

18/02/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào