Thông báo số 44/TB-UBND V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Khai Quang

16/03/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào