Thông báo số 64/TB-UBND của UBND thành phố V/v Tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vĩnh Yên

03/04/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào