Thông báo số 76/TC-KH V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuioocj khu Trung tâm văn hóa thể thao phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

10/04/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào